| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Blwyddyn 7

Page history last edited by Neil Stephens 5 years, 8 months ago

 

Cynllun Gwaith YGBM - Mathemateg

Blwyddyn 7

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawf

Rhaglen 8

Llais y Disgybl

 

 

1)  Ffactorau, Lluosrifau, Rhifau Sgwâr ac Ail isradd adnabod rhifau cysefin,

               i.   FF.C.M

               ii.  LL.C.LL

2)  Adio, Tynnu a Lluosi hir. (Adio, Tynnu Degolion, lluosi 0.5,0.2,0.1) (Swm i 100)

               i.   Gwerth lle

               ii.  Lluosi a Rhannu a 10, 100 (Cynnwys Degolion)

               iii. Y Symbol “=”  (5 + 3 = 2 + 6) (5+2=7+3=10 –NA,NA,NA)

               iv. Creu 4 swm.           (+, -, ÷, ×)

               v. Talgrynnu. (10,100,1000 agosaf + 2 lle degol)

3)  Arwynebedd a pherimedr (Adnabod Siapau.2D a 3D)

               i.   Sgwar.

               ii.  Petryal.

               iii. Triongl.

               iv. Darllen onglau

4)  Ffracsiwn

               i.  Ffracsiwn Hafal - Cywerth 

               ii.  Yn y ffurf symlaf (Pwysigrwydd FF.C.M)

               iii. Adnabod Ffracsiwn o’r Siâp. (Diagram -> % a Degolion)

               iv. Darllen o raddfa. (fel ffracsiwn a Degolion)

5)  Rhannu a Ffracsiwn  o werth (Rhifiadur o 1)

               i.   Lluosrifau

               ii.  Rhannu (1/8 o 64, 64 ÷8) (lluosi 0.5,0.2,0.1)

6)  Dilyniant rhif

               i.   Adio neu dynnu, patrwm rhifau.

               ii.  Dilyniant mewn siapau.

7)  Rhifau negyddol

               i.   Adio a thynnu         ( -5 + 6)       (Ddim angen 5 - - 9)

               ii.  Lluosi a Rhannu

8)  Arddangos a darllen Data.

               i.   Siart Bar

               ii.  Pictogram

               iii. Graff llinell.

               iv. Modd canolrif cymedr amrediad

               v. Dehongli siart cylch.

9) Algebra

               i.   Fformiwla mewn geiriau. “Pam gwneud algebra?”

               ii.   Amnewid.

               iii.   Peiriant rhif

               iv. Casglu termau tebyg.

               v.  Datrys hafaliadau syml. (Gweithio lawr y tudalen = mewn llinell)

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.